Om oss

Home / Om oss

Om Hiwa

Hïwa är en biståndsorganisation som arbetar för människor på flykt i södra Kurdistan (Irak). I Sverige arbetar vi med integrationsfrämjande aktiviteter för ungdomar och kvinnor.

 

Vi är politiskt och religiöst obundna.

 

Vad gör vi?

Vi arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige arbetar vi med integrationsfrämjande aktiviteter för kvinnor och ungdomar, vi organiserar även insamlingar av förnödenheter som vi skickar till flyktingar i Irakiska Kurdistan.

Internationellt arbetar vi med bistånd för människor på flykt i Irakiska Kurdistan. Vi arbetar för de människor som har det svårt. Det är människor som är på flykt och som lever i flyktingläger. Mycket av arbetet på plats i Kurdistans sköts av medlemmar från Sverige som åker ner. Det innebär att vi alltid är på plats där vi verkar och ser till att det som vi har lovat bidragsgivarna fullgörs. Medlemmarna står själva för sina rese-, boende- och transportkostnader.

 

Hur gör vi?
I Eskilstuna anordnar vi föreläsningar om utbildning, arbete osv. Vi organiserar även insamlingar av förnödenheter till flyktingarna i Kurdistan. Vidare håller vi även föreläsningar om vårt arbete i Kurdistan och om flyktingarnas situation.

I Kurdistan gör vi själva en behovsanalys över vad som behövs på flyktinglägren, vi samlar in fakta, lyssnar på människorna, observerar och analyserar möjligheterna. I samband med att vi skickar ner saker finns vi alltid på plats, vi ser till att dela ut sakerna direkt till flyktingarna innan vi kommer hem.