Förberedelser inför utdelning

Home / Förberedelser inför utdelning

Fredag den 30 oktober, började vi sortera i plastsäckar familjevis, vi började tidigt på morgonen. Allt eftersom våra kartonger tömdes med saker använde vi även dessa. Kartongerna ordnade vi till de större familjerna och plastsäckarna till de mindre familjerna. Vi blev klara med all sortering sent in på natten.

 

Vid sortering och under hela vår resa fick vi hjälp av våra vänner/ volontärer från Kurdistan Universitetet: Saman Hussen och Mahmood Baban. Dessa två eldsjälar har varit en tillgång för oss under resan och har verkligen underlättat vårt arbete enormt. De hade även organiserat fler volontärer från universitet, men med anledning av det begränsade utrymmet som vi hade på lägret kände vi att det räckte med dem själva.